ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Φόρμα Επικοινωνίας

  Στυλιανός Μπουλιός

  Σύμβουλος Διαδικτυακού Τουριστικού Μάρκετινγκ
  Hospitality Management

  Θεσσαλονίκη: Ερμού 41 – 5ος όροφος, Θεσσαλονίκη 546 24
  ΓΕΜΗ 135945506000

  τηλ / viber / whatsapp : +30 6940 823537

  email: sboulios@gmail.com